6 giải pháp trọng tâm cho nền công nghiệp điện tử Việt Nam

Home » Tin tức xây dựng » 6 giải pháp trọng tâm cho nền công nghiệp điện tử Việt Nam
Tin tức xây dựng No Comments

 

Trong thời buổi hội nhập kinh tế thế giới cùng với phát triển của nền công nghiệp 4.0 để có thể giúp cho nền công nghiệp điện tử Việt Nam có thể phát triển được thì chúng ta cần phải tập trung vào khá nhiều vấn đề trọng tâm.

Hãy đưa ra chiến lược cụ thể và xác định rõ xem cần phải làm gì để phát huy được tốt nhất những chiến lược đó, đồng thời cũng nên để ý đến những vấn đề trọng tâm dưới đây. Điều này rất tốt cho doanh nghiệp. Thực tế đã chứng minh, đã có nhiều công ty điện tử nước ngoài đầu tư vào Việt Nam thời gian gần đây như công ty Luxshare Ict Bắc Giang… điều này đã giúp cho nền kinh tế Việt Nam có sự phát triển.

cong-nghiep

6 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM CHO NỀN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Thật ra không quá khó để chúng ta có thể nhìn nhận được những vấn đề này, bởi lẽ nó sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều để phát triển công nghiệp điện tử trong thời buổi hội nhập kinh tế đấy, cụ thể:

Công nghệ điện tử là ngành công nghiệp trọng tâm

Chúng ta cần phải xác định được điều này trong nền kinh tế quốc gia, từ đó có những kế hoạch dài hạn để phát triển ngành nghè này, đồng thời có thêm đầu tư về xây dựng cũng như các nghị định, để phát triển ngành nghề ví dụ như: phát triển kỹ thật, đào tạo nhân lực, khai thác thị trường…

Xác định sản phẩm điện tử nào cần phát triển

Phải xác định rõ ràng sản phẩm lúc đó mới đưa ra được các biện pháp để thúc đẩy cũng như ưu tiên để xin thêm nguồn vốn từ ngân sách của nhà nước…

Đào tạo đội ngũ chuyên nghiệp

Đây là vấn đề đặc biệt quan tâm bạn cần phải tập trung xây dựng đội ngũ và đào tạo nghiên cứu thiết kế sao cho tốt để phát triển các sản phẩm công nghệ chất lượng cao có đầu tư nhiều về trí tuệ…

Các quy định, tiêu chuẩn đúng kỹ thuật

Cần phải đưa ra những quy định, quy chế phù hợp với tiêu chuẩn để sao cho thích ứng với chuẩn mực quốc tế về lĩnh vực điện tử đồng thời xây dựng hệ thống đo kiểm chất lượng đúng theo quy chuẩn quốc tế.

Cải thiện chất lượng và môi trường kinh doanh

Nếu muốn ngành công nghiệp điện tử phát triển thì cần phải cải thiện môi trường kinh doanh sao cho tốt đồng thời hoàn thiện pháp luật để thu hút được vốn đầu tư từ những công ty nước ngoài.

Sử dụng vốn ngân sách để xây dựng cơ sở hạ tầng

Đây là vấn đề mà chúng ta cần phải ưu tiên, việc sử dụng vốn đề xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như đào tạo nguồn nhân lực để phát triển và nghiên cứu công nghiệp điện tử sẽ giúp cho ngành nghề này phát triển tốt hơn.

LEAVE A COMMENT