Bộ Tài Chính cảnh báo trader về Finhay Tikop

Home » Tin tức » Bộ Tài Chính cảnh báo trader về Finhay Tikop
Tin tức No Comments

Trong một trong những cuộc họp báo và cập nhật hàng ngày vào ngày 5 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài chính đã nhắc nhở công chúng cảnh giác về rủi ro khi đầu tư vào các trang web và ứng dụng không được sử dụng và bảo mật đúng cách.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không điều chỉnh việc đầu tư chứng khoán, nhưng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thông báo cảnh báo các trader không nên sử dụng các dịch vụ đầu tư mà không có giấy phép của Ủy ban Chứng khoán.

Nhiều doanh nghiệp gần đây đã thành lập các trang web, ứng dụng (Passion Invest và Finhay, Tikop, Infina, Savenow, BUFF,…)) sử dụng các công cụ truyền thông để huy động vốn phát triển kinh doanh. Một số có quan hệ với các nhà cung cấp báo chí và quảng bá cho các doanh nghiệp. Thông tin báo chí đưa ra có dấu hiệu quản lý quỹ, quản lý thị trường. Các khoản đầu tư sử dụng các phương pháp này không chịu sự giám sát của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Diễn giải Nhà đầu tư lo lắng về quyền và lợi ích của mình khi xảy ra tranh chấp chứng khoán mà pháp luật không bảo đảm quyền của họ. Do đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng với những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia đầu tư thông qua các ứng dụng giao dịch này.

LEAVE A COMMENT