Quốc hội đề nghị có các quy định về tiền ảo

Home » Tin tức » Quốc hội đề nghị có các quy định về tiền ảo
Tin tức No Comments

Chiều ngày 15/11, Quốc hội thông qua Luật Phòng Chống Rửa tiền với 97 phần trăm số phiếu tán thành. Cũng trong buổi họp cùng ngày, ông Vũ Hồng Thanh, Trưởng ban Kinh tế phát biểu cần phải đưa ra các điều luật phòng chống rửa tiền thông qua tiền ảo, hay còn gọi là tiền mã hóa, tiền crypto.

Các điều luật sửa đổi tạo hành lang pháp lý cho tiền ảo càng sớm đưa ra càng có khả năng phòng chống nguồn tiền chảy về tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền. Ủy ban Thường vụ khuyến nghị cần đưa vào khuyến nghị liên quan đến tiền ảo tại Việt Nam. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu vẫn đang được tiến hành và chưa đủ cơ sở để quy định.

Hiện nay, các giao dịch mua bán tiền ảo diễn ra trên các sàn quốc tế hoặc giữa cá nhân với cá nhân tiềm ẩn rủi ro rửa tiền. Vì thế, cần sớm đưa ra quy định mới về việc mua bán, trao đổi tiền ảo và phòng chống hoạt động rửa tiền.

LEAVE A COMMENT