Xuất Khẩu Sắt Thép Tăng Kỷ Lục Cuối Tháng 4/2023

Home » Tin tức xây dựng » Xuất Khẩu Sắt Thép Tăng Kỷ Lục Cuối Tháng 4/2023
Tin tức xây dựng No Comments

Dữ liệu thống kê sơ bộ mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho biết, giá trị tổng cộng của hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong hai tuần cuối tháng 4/2023 (từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2023) đạt 14,55 tỷ USD, tăng 9,9% so với kỳ 1 tháng 4/2023. Riêng xuất khẩu sắt thép tăng đến 123,2%.

Xuất Khẩu Sắt Thép Tăng Kỷ Lục Cuối Tháng 4/2023

Xuất Khẩu Sắt Thép Tăng Kỷ Lục Cuối Tháng 4/2023

Theo số liệu mới nhất, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước 4 tháng đầu năm 2023 đạt 206,76 tỷ USD, giảm khoảng 15,3% (tương đương 37,47 tỷ USD) so với cùng kỳ 2022.

Cụ thể, tổng giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ghi nhận là 144,02 tỷ USD, giảm 15,1% (tương đương 25,68 tỷ USD). Còn giá trị xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong nước đạt 62,74 tỷ USD, giảm 15,8% (tương ứng 11,79 tỷ USD) so với 2022.

Riêng trong tháng 4/2023, cán cân thương mại hàng hóa đã có dư 2,33 tỷ USD, vậy tính từ đầu năm 2023 cán cân thương mại hàng hóa đã dư 7,56 tỷ USD.

Cũng trong tháng 4/2023, giá trị xuất khẩu ghi nhận tăng so với tháng 3/2023 ở một số nhóm hàng: sắt thép tăng 310 triệu USD, tương đương 123,2%; máy móc, thiết bị, dụng cụ khác tăng 190 triệu USD, tương đương 12,1%; sản phẩm dệt may tăng 184 triệu USD, tương đương 15,6%… Xem thêm biến động giá sắt thép xây dựng hiện nay.

Xuất Khẩu Sắt Thép Tăng Kỷ Lục Cuối Tháng 4/2023

Xuất Khẩu Sắt Thép Tăng Kỷ Lục Cuối Tháng 4/2023

Tính từ đầu năm 2023, giá trị xuất khẩu tổng đạt được 107,16 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng 16,08 tỷ USD. Về nhập khẩu, giá trị hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2023 đạt 12,23 tỷ USD, giảm 4,8% (tương đương 613 triệu USD) so với nửa đầu của tháng 4/2023.

Giá trị nhập khẩu giảm chủ yếu ở một số nhóm hàng như: điện thoại, linh kiện giảm 140 triệu USD, tương đương 36,9%; máy tính, đồ điện tử, linh kiện giảm 137 triệu USD, tương ứng 4,4%; phế liệu sắt thép giảm 81 triệu USD, tương ứng 47,7%…

Vậy chỉ tính riêng trong 4 tháng đầu năm 2023, giá trị nhập khẩu tổng cả nước đạt 99,6 tỷ USD, giảm khoảng 17,7% (tương ứng với 21,38 tỷ USD) so với năm 2022.

LEAVE A COMMENT